Diploma Lefel 3 mewn Lletygarwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  12-18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gweithio yn y Diwydiant Lletygarwch ac yn ceisio darparu'r cymorth gorau posib, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd a chymhleth, ac os ydych wastad yn chwilio am ffyrdd i wella'ch perfformiad er mwyn i'r sefydliad barhau'n gystadleuol, dyma'r cwrs i chi.

Gofynion mynediad

 • Cyflogaeth ym maes lletygarwch.

Cyflwyniad

Caiff cynllun dysgu unigol ei lunio mewn ymgynghoriad â chi a'ch rheolwr, a bydd asesydd yn ymweld â chi'n rheolaidd yn y gweithle. Byddwch yn creu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith bob dydd, ac i ddangos eich bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno tystiolaeth o sefyllfaoedd gwaith y gwnaethoch ddelio â hwy i'ch asesydd. Gall y dystiolaeth gynnwys:

 • Astudiaethau achos
 • Cwestiynau ac atebion
 • Trafodaethau
 • Negeseuon e-bost neu lythyrau i gefnogi'ch tystiolaeth ysgrifenedig
 • Tystiolaeth tystion gan eich cydweithwyr neu'ch rheolwr llinell

Bydd eich llyfrau gwaith yn ogystal â'r gwaith ymarferol a wnewch tuag at eich NVQ yn cael eu marcio gan asesydd yn y gweithle a'u safoni gan y dilysydd mewnol.

Dilyniant

Mae cyfleoedd gwych i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch (AU), megis cwrs Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Coginio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.