Dyfarniad Highfield Lefel 4 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Cynhyrchu Bwyd
 • Hyd:

  5 diwrnod (dim yn cynnwys yr arholiad)

  Cost: £285

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith. Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith. Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog.

Diogelwch Bwyd Lefel 4 - sicrhau bod rheolwyr yn ymwybodol o'r gweithdrefnau a'r safonau angenrheidiol i sicrhau bod bwyd yn cael ei weini o hyd a bod diwydrwydd yn cael ei gynnal.

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at

 • unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y maes gweithgynhyrchu ac mewn amgylchedd arlwyo bwyd neu ddiod
 • Rheiny sy'n paratoi i weithio yn y diwydiant,
 • Rheiny y mae gofyn iddynt gael ychydig o gyfrifoldeb dros ddiogelwch bwyd yn eu swydd ac yn debygol o gael cyfrifoldebau rheoli dros dîm gweithredol.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 4 Highfield mewn Rheoli Diogelwch Bwyd ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd

Dyfarniad Lefel 4 Highfield mewn Rheoli Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Pynciau

 • Sut y gall gweithredwyr busnesau bwyd sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda deddfau diogelwch bwyd,
 • Gofynion gweithredol angenrheidiol i sicrhau diogelwch bwyd,
 • Sut i sefydlu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd,
 • Y rheoliadau angenrheidiol ar gyfer diogelwch bwyd
 • Sut i gynnal gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd
 • Arferion hylendid da

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau.

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

 • Busnes Bach/Micro -70%
 • Busnes Canolig -60%
 • Busnes Mawr -50%

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/03/202309:30 Dydd Mercher, Dydd Iau7.005 £2850 / 12D0005173

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/02/202309:00 Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener42.005 £2852 / 12FTC00015

Gofynion mynediad

Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyniad

 • Sesiynau a addysgir
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei asesu gan arholiad aml-ddewis ac arholiad ysgrifenedig.

Dilyniant

Ar gyfer rhagor o lwybrau dysgu dilynol, cysylltwch yn uniongyrchol â'r Ganolfan Technoleg Bwyd..

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mercher, 01/03/2023
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Mercher, 01/02/2023