Dyfarniad Highfield Lefel 4 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Abergele, Food Technology Centre, Llangefni
 • Lefel
  4
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Lletygarwch ac Arlwyo, Food Manufacturing
 • Hyd

  5 diwrnod (dim yn cynnwys yr arholiad).

  Cost: £285

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith. Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith. Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog.

Diogelwch Bwyd Lefel 4 - sicrhau bod rheolwyr yn ymwybodol o'r gweithdrefnau a'r safonau angenrheidiol i sicrhau bod bwyd yn cael ei weini o hyd a bod diwydrwydd yn cael ei gynnal.

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at

 • unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y maes gweithgynhyrchu ac mewn amgylchedd arlwyo bwyd neu ddiod
 • Rheiny sy'n paratoi i weithio yn y diwydiant,
 • Rheiny y mae gofyn iddynt gael ychydig o gyfrifoldeb dros ddiogelwch bwyd yn eu swydd ac yn debygol o gael cyfrifoldebau rheoli dros dîm gweithredol.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 4 Highfield mewn Rheoli Diogelwch Bwyd ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd

Dyfarniad Lefel 4 Highfield mewn Rheoli Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Pynciau

 • Sut y gall gweithredwyr busnesau bwyd sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda deddfau diogelwch bwyd,
 • Gofynion gweithredol angenrheidiol i sicrhau diogelwch bwyd,
 • Sut i sefydlu gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd,
 • Y rheoliadau angenrheidiol ar gyfer diogelwch bwyd
 • Sut i gynnal gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd
 • Arferion hylendid da

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau.

O dan Brosiect SEE, dyma'r ffioedd a godir am y cwrs:

 • Busnes Bach/Micro -70%
 • Busnes Canolig -60%
 • Busnes Mawr -50%

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/03/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher7.006 £2850 / 6D0005173

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/08/202108:30 Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener42.003 £2853 / 6D0010947

Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/01/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau42.005 £2850 / 6D0011271

Gofynion mynediad

Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyniad

 • sesiynau a addysgir
 • gwaith grŵp

Asesiad

Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei asesu gan arholiad aml-ddewis a arholiad ysgrifenedig.arholiad

Dilyniant

Ar gyfer rhagor o lwybrau dysgu dilynol, cysylltwch yn uniongyrchol â'r Ganolfan Technoleg Bwyd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 01/03/2022
Llangefni
Dydd Mercher, 11/08/2021
Llangefni
Dydd Iau, 13/01/2022