Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion COSHH

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST Llangefni, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod

  Cost £65

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Abergele
  • Dolgellau
  • CIST-Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Anelir y cwrs hwn at unigolion sy'n defnyddio sylweddau peryglus i iechyd mewn swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd. Mae'n ymdrin â'r diffiniad o sylweddau peryglus, eu heffeithiau a'r gwahanol fathau sydd ar gael.

Caiff y cwrs ei achredu gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Nodi'r peryglon sy'n gysylltiedig â'r sylweddau hynny
 • Nodi'r risgiau a'r dulliau rheoli sydd ar gael i ymdrin â'r sylweddau
 • Nodi'r hyn y gellir ei ddisgwyl yn sgil asesiad COSHH

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/04/202309:00 Dydd Mercher6.501 £1250 / 8CH84525B

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • darlithoedd
 • gwaith grŵp
 • gweithgareddau

Asesiad

 • Arholiad amlddewis

Dilyniant

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Lefel 2)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mercher, 19/04/2023