Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion COSHH

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST-Llangefni, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

  Cost £65

Gwnewch gais
×

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion COSHH

Cyrsiau Byr

CIST-Llangefni
Dydd Llun, 29/04/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Anelir y cwrs hwn at unigolion sy'n defnyddio sylweddau peryglus i iechyd mewn swyddfeydd, siopau a ffatrïoedd. Mae'n ymdrin â'r diffiniad o sylweddau peryglus, eu heffeithiau a'r gwahanol fathau sydd ar gael.

Caiff y cwrs ei achredu gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Nodi'r peryglon sy'n gysylltiedig â'r sylweddau hynny
 • Nodi'r risgiau a'r dulliau rheoli sydd ar gael i ymdrin â'r sylweddau
 • Nodi'r hyn y gellir ei ddisgwyl yn sgil asesiad COSHH

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
29/04/202409:00 Dydd Llun7.001 £1250 / 8D0019275

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • darlithoedd
 • gwaith grŵp
 • gweithgareddau

Asesiad

 • Arholiad amlddewis

Dilyniant

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Lefel 2)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • CIST-Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur