Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Bwydydd Iach a Dietau Arbennig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  7 awr / diwrnod cyfan

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cymhwyster hwn o fantais i unrhyw un sy'n paratoi a gweini bwyd, gan ei fod yn rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth sylfaenol o faetheg ac anghenion dietau arbennig. Bydd hyn yn eu galluogi i gynllunio a darparu prydau bwyd cytbwys fydd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/05/202309:00 Dydd Iau7.001 £700 / 12D0011478

Gofynion mynediad

Nid oes rhagofynion ar gyfer y cymhwyster hwn. Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis. Mae angen 14 allan o 20 i lwyddo.

Dilyniant

Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo a/neu Ddyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Rheoli Alergenau Bwyd i Arlwywyr.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Iau, 25/05/2023