Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Highfield (RQF)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster yn darparu dealltwriaeth i ddysgwyr o gyfrifoldebau cyflogwyr a gweithwyr, manteision iechyd a diogelwch da, camau gydag i asesiad o risg a sut y gallant leihau damweiniau, damweiniau fu bron â digwydd ac afiechyd, peryglon a rheolyddion nodweddiadol mewn gweithle, achosion cyffredin damweiniau, gweithdrefnau argyfwng a'r pwysigrwydd o gofnodi damweiniau, damweiniau fu bron â digwydd ac afiechyd.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu / cyflwyniad PowerPoint / llyfrau gwaith / ymarferion modiwl / gwaith grŵp / Arholiad ar y diwedd.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiad amlddewis. Rhaid cwblhau'r arholiad o fewn 45 munud.

Bydd cwblhau'r arholiad yn llwyddiannus yn arwain at, Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Highfield.

Dilyniant

Rheoli'n Ddiogel IOSH Pedwar Diwrnod

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.