Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Highfield (RQF)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    1 diwrnod

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Highfield (RQF)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster yn darparu dealltwriaeth i ddysgwyr o gyfrifoldebau cyflogwyr a gweithwyr, manteision iechyd a diogelwch da, camau gydag i asesiad o risg a sut y gallant leihau damweiniau, damweiniau fu bron â digwydd ac afiechyd, peryglon a rheolyddion nodweddiadol mewn gweithle, achosion cyffredin damweiniau, gweithdrefnau argyfwng a'r pwysigrwydd o gofnodi damweiniau, damweiniau fu bron â digwydd ac afiechyd.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu / cyflwyniad PowerPoint / llyfrau gwaith / ymarferion modiwl / gwaith grŵp / Arholiad ar y diwedd.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiad amlddewis. Rhaid cwblhau'r arholiad o fewn 45 munud.

Bydd cwblhau'r arholiad yn llwyddiannus yn arwain at, Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Highfield.

Dilyniant

Rheoli'n Ddiogel IOSH Pedwar Diwrnod

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'