Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Parc Menai (Busnes@LlandrilloMenai)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Cynhyrchu Bwyd
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol (HACCP)

Mae HACCP yn ddull systematig, ataliol i ddiogelwch bwyd a pheryglon alergenig, cemegol a biolegol mewn prosesau cynhyrchu a all achosi'r cynnyrch terfynol i fod yn beryglus. Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithredu mesurau i leihau'r risgiau hyn i lefel diogel. Mae'n hanfodol bod yr holl sefydliadau sector bwyd yn gweithredu system rheoli diogelwch bwyd wedi selio ar egwyddorion codecs HACCP. Er cafodd HACCP ei ddylunio'n wreiddiol ar gyfer gweithgynhyrchu, mae hefyd yn gymwys i ddiwydiannau arlwyo ac adwerthu. Mae cymwysterau HACCP Highfield yn addas i unigolion sy'n trin bwyd a goruchwylwyr sy'n gweithio gyda'r rhan fwyaf o weithrediadau bwyd.

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at unigolion sy'n

 • Gweithio mewn, neu'n paratoi i weithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd neu'r amgylchedd arlwyo. ·
 • Cymryd rhan mewn cynnal a chadw systemau HACCP mewn amgylchedd gweithgynhyrchu neu arlwyo.·
 • Rhan o dîm HACCP neu'n gweithio o fod yn rhan o un.

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) :

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn HACCP Gweithgynhyrchu Bwyd

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Goruchwylio HACCP ar gyfer Arlwyo

Pynciau

 • Gallu adnabod a diffinio termau HACCP cyffredin a nodi egwyddorion HACCP,
 • Adnabod yr angen ar gyfer dull systematig ar gyfer rheoli diogelwch bwyd,
 • Pwysigrwydd adnabod pwyntiau rheoli critigol a phwrpas gweithrediadau gwirio mewn HACCP.
 • Amlinellu'r camau sy'n gysylltiedig â gweithredu HACCP
 • Adnabod peryglon bwyd a rheolyddion cyffredin
 • Amlinellu pwysigrwydd gwirio, adolygu a dogfennu systemau HACCP mewn amgylchedd arlwyo.

Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
02/05/202309:00 Dydd Mawrth7.001 £700 / 12D0009384

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/03/202309:00 Dydd Mercher7.001 £700 / 12D0009386

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/06/202309:00 Dydd Mercher7.001 £700 / 12D0009385

Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/05/202309:00 Dydd Llun7.001 £700 / 6FTC00017

Gofynion mynediad

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd neu gymhwyster tebyg.

Cyflwyniad

 • Sesiynau a addysgir
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Arholiad amlddewis.

Dilyniant

You could progress onto the following courses at Grŵp Llandrillo Menai:

 • Highfield Level 3 Award in HACCP

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mawrth, 02/05/2023
Busnes@ Dolgellau
Dydd Mercher, 22/03/2023
Busnes@ Dolgellau
Dydd Mercher, 07/06/2023
Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
Dydd Llun, 15/05/2023