Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo neu Gynhyrchu (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein )

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  Hyd at 5 awr o astudiaeth + arholiad

  Cost: £70

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hyder y cyhoedd o ran diogelwch bwyd yn bryder mawr ar gyfer unrhyw fusnes yn y sector bwyd. Gydag archwilio cyhoeddus, cyfryngau a deddfwriaethol cynyddol, mae busnesau bwyd angen cael pethau'n iawn y tro cyntaf, pob tro. Gwnewch yn siwr fod eich staff yn deall eu rôl mewn cynnal diogelwch bwyd.

Mae'r cwrs Diogelwch Bwyd e-ddysgu Lefel 2 yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio lle mae bwyd yn cael ei goginio, ei baratoi neu ei drin. Mae'n cyfarfod yr holl ofynion cyfreithiol ac yn cynnig cydymffurfiad llawn ar gyfer pobl sy'n trin bwyd sy'n wynebu risg-uchel.

At bwy mae'r cwrs wedi'i anelu?

Mae rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy'n gysylltiedig gyda thrin bwyd i gael eu hyfforddi yn briodol mewn diogelwch bwyd. Mae'r cwrs wedi ei anelu at unrhyw un sy'n gweithio lle mae bwyd yn cael ei goginio, ei baratoi neu ei drin.

Gellir hefyd defnyddio'r cwrs fel rhan o elfen ar-rhaglen y safonau prentisiaeth newydd, a gall gefnogi'r wybodaeth, sgiliau a'r ymddygiad mae prentisiaid eu hangen i integreiddio yn llwyddiannus i'r gweithle.

Meysydd a Gwmpesir:

 • Cyflwyniad i ddiogelwch bwyd
 • Peryglon microbiolegol
 • Gwenwyno bwyd a'i reolaeth
 • Peryglon halogi a rheolyddion
 • HACCP o'r dosbarthu i wasanaeth
 • Hylendid personol
 • Llefydd bwyd a chyfarpar trin bwyd
 • Plâu bwyd a rheoli plâu
 • Glanhau a diheintio
 • Gorfodi diogelwch bwyd

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Fodd bynnag, mae'r dechnoleg ganlynol yn ofynnol ar gyfer cytunedd:

Gliniadur/ Cyfrifiadur Personol Bwrdd Gwaith - Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox

Apple iMacs/Macbooks - Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox

iPads - Safari, Google Chrome for Tablets

Tabledi Android/Windows - Google Chrome for Tablets, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet

Explorer 11

NODER: Mae galluogi JavaScript a chysylltiad band eang sefydlog yn ofynnol

Cyflwyniad

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno o bell ar-lein.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiad amlddewis (Oruchwylio).

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.