Dyfarniad Lefel 1 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Egwyddorion Diogelwch Tân (RQA)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST Llangefni, Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  Hanner diwrnod

  Cost £40

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at staff, yn enwedig gweithwyr sy'n newydd i'r amgylchedd gwaith, sydd angen deall hanfodion Diogelwch Tân. Bydd dysgwyr sy'n ennill y cymhwyster hwn yn gwybod bod diogelwch tân yn gyfrifoldeb ar bawb yn y gweithle ac yn sylweddoli bod angen iddynt chwarae eu rhan er mwyn atal tanau rhag dechrau ac ymledu.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu / cyflwyniad PowerPoint / llyfrau gwaith / ymarferion modiwl

Asesiad

Bydd y cymhwyster yn cael ei asesu trwy gyfrwng arholiad amlddewis a fydd yn cymryd hyd at 30 munud i'w gwblhau.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (RQA)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.