Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad Lefel 1 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Egwyddorion Diogelwch Tân (RQA)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Hanner diwrnod

  Cost £40

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 1 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Egwyddorion Diogelwch Tân (RQA)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at staff, yn enwedig gweithwyr sy'n newydd i'r amgylchedd gwaith, sydd angen deall hanfodion Diogelwch Tân. Bydd dysgwyr sy'n ennill y cymhwyster hwn yn gwybod bod diogelwch tân yn gyfrifoldeb ar bawb yn y gweithle ac yn sylweddoli bod angen iddynt chwarae eu rhan er mwyn atal tanau rhag dechrau ac ymledu.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu / cyflwyniad PowerPoint / llyfrau gwaith / ymarferion modiwl

Asesiad

Bydd y cymhwyster yn cael ei asesu trwy gyfrwng arholiad amlddewis a fydd yn cymryd hyd at 30 munud i'w gwblhau.

Dilyniant

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (RQA)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur