DYFARNIAD LEFEL 2 HIGHFIELD MEWN YMWYBYDDIAETH O EGWYDDORION DIOGELWCH TÂN

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster wedi ei anelu at unrhyw un sy'n gysylltiedig gyda rheoli diogelwch tân sydd wedi eu lleoli mewn unrhyw ardal lle mae yna risg posib o dân.

Bydd dysgwyr sy'n ennill y cymhwyster hwn yn gwybod fod

 • diogelwch tân yn gyfrifoldeb i bawb.
 • yn adnabod achosion tân yn ogystal â gwybod am beryglon cyffredin,
 • y camau mewn asesiad risg o dân a sut i leihau'r tebygrwydd o danau.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/03/202309:00 Dydd Mercher7.001 £1453 / 8CH84524A-22/23

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
31/05/202309:00 Dydd Mercher7.001 £1450 / 8CH84524B-22/23

Gofynion mynediad

  • mae'n ofynnol i ddysgwyr fod yn 14 oed neu uwch.
  • Argymhellir hefyd fod gan ddysgwyr leiafswm o lefel 1 mewn Saesneg neu'r hyn sy'n cyfateb.

Cyflwyniad

Remote delivery.

Y cyfanswm amser cymhwyster (TQT) ar gyfer y cymhwyster hwn yw 7 awr ac allan o hyn argymhellir 6 awr fel oriau dysgu dan arweiniad.

Asesiad

Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei osod yn allanol a'i asesu drwy arholiad aml-ddewis 20 cwestiwn sydd yn rhaid ei gwblhau o fewn 45 munud.

Dilyniant

unrhyw gymhwyster IOSH/ NEBOSH

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Mercher, 08/03/2023
Abergele
Dydd Mercher, 31/05/2023