Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â hanes, ecoleg a rheolaeth gwrychoedd dros y blynyddoedd, ac yn eich dysgu am y technegau sydd eu hangen i osod gwrychoedd gan ddefnyddio offer a deunyddiau traddodiadol. Ceir pwyslais ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

£210

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

Mae'r hyfforddi a'r asesu'n digwydd ar y cyd fel rhan o'r cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ar Goedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad yn y coleg, fel:

 • Ffensio
 • Codi Waliau Cerrig
 • Defnyddio Trimiwr/Torrwr

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.