Torri Coed Canolig eu Maint a Chlirio Coed Unigol a Chwythwyd gan y Gwynt

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Glynllifon
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd

  4 diwrnod

 • Math o gwrs
  Cyrsiau Byr
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai y mae gofyn iddynt ddefnyddio llif gadwyn i dorri coed sydd rhwng 380mm a 760mm mewn diamedr a cheubrennau neu goed wedi pydru. Mae hefyd ar gyfer y rhai sydd angen defnyddio winsh i ddymchwel coed pendrwm neu ymdrin â choed unigol a chwythwyd gan y gwynt.

Ceir pwyslais ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

£700

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod wedi cwblhau'r cymhwyster ar Ddefnyddio a Gofalu am Lif Gadwyn

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Prawf ymarferol

Dilyniant

Gall ymgeiswyr llwyddiannus fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud â defnyddio llif gadwyn, fel:

 • Dringo Coed ac Achub Awyrol
 • Defnyddio Llif Gadwyn mewn Coeden

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.