Torri a Phrosesu Coed o hyd at 380mm

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  3 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd ein cwrs hyfforddi ar Dorri a Phrosesu Coed o hyd at 380mm yn eich dysgu am y technegau priodol a'r canllawiau diogelwch fydd nid yn unig yn sicrhau eich bod yn hyderus wrth dorri coed ond eich bod hefyd yn ymwybodol o'r canllawiau ar iechyd a diogelwch, fydd yn eich cadw'n ddiogel.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod wedi cwblhau'r cymhwyster ar Ofalu am Lif Gadwyn a Thrawstorri.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Prawf ymarferol

Dilyniant

Gall ymgeiswyr llwyddiannus fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud â defnyddio llif gadwyn, fel:

 • Torri Coed Canolig eu Maint a Chlirio Coed Unigol a Chwythwyd gan y Gwynt
 • Dringo Coed ac Achub Awyrol
 • Defnyddio Llif Gadwyn mewn Coeden

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.