RTITB Hyfforddiant Ar Gerbydau Estyn I Ddefnyddwyr Profiadol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Specialist / Other
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:
  • 4 Diwrnod – dim mwy na 3 gweithredydd
  • 3 Diwrnod – dim mwy na 2 weithredydd
  • 2 Ddiwrnod – dim mwy nag 1 gweithredydd
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyma gwrs ar gyfer gweithredwyr sydd â phrofiad blaenorol (ond heb dystiolaeth o hyfforddiant blaenorol) i gael eu hyfforddi i ddefnyddio tryciau fforch godi ESTYN yn ddiogel.

Bydd gweithredwyr yn cael eu hasesu ar y diwrnod gan y sawl sy'n cynnal yr hyfforddiant ac yn arwyddo datganiad - profiad blaenorol.

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth

Asesiad

Asesir gweithredwyr ar eu...

 • Gallu i wirio cerbyd cyn ei ddefnyddio
 • Theori a dealltwriaeth o gyfyngiadau o ran eu defnyddio ac arferion gweithio diogel

Gallu ymarferol i ddefnyddio'r tryc yn ddiogel.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn i ddefnyddwyr profiadol gall weithredwyr fynd ymlaen i ddefnyddio tryciau fforch godi eraill yn gynnwys cerbydau gwrthbwyso a llwythwr telesgopig diwydiannol.

Neu fynd ymlaen i ddefnyddio llwythwr telesgopig oddi ar y ffordd yn y diwydiant adeiladu neu'r diwydiant amaeth. Gall ymgeiswyr hefyd ymlaen i ddilyn cyrsiau NVQ ym maes Warysau a Chludiant.

Gwybodaeth campws Llangefni

Mae'r cwrs hwn ar gael yn ein canolfan hyfforddi wagen fforch godi yn Llangefni neu yn eiddo'r cwsmer.

Bydd cwrs hyfforddi'r RTITB ar ddefnyddio cerbydau codi estyn (neu dryciau fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi ddefnyddio'r tryciau'n ddiogel ac effeithiol, gwneud archwiliad cyn-ddefnyddio, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryc a llwyth.

Er nad yw'n gyfyngedig iddynt, mae'r cwrs hwn yn cynnwys y meysydd canlynol:

 • Rheolyddion ac offer tryciau codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Defnyddio'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dadlwytho cerbyd
 • Stacio a dad-stacio
 • Sefydlogrwydd Tryc Codi
 • Cod diogelwch y defnyddwyr

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae'r cwrs hwn ar gael yn ein canolfan hyfforddi wagen fforch godi yn Llangefni neu yn eiddo'r cwsmer.

Bydd cwrs hyfforddi'r RTITB ar ddefnyddio cerbydau codi estyn (neu dryciau fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi ddefnyddio'r tryciau'n ddiogel ac effeithiol, gwneud archwiliad cyn-ddefnyddio, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryc a llwyth.

Er nad yw'n gyfyngedig iddynt, mae'r cwrs hwn yn cynnwys y meysydd canlynol:

 • Rheolyddion ac offer tryciau codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Defnyddio'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dadlwytho cerbyd
 • Stacio a dad-stacio
 • Sefydlogrwydd Tryc Codi
 • Cod diogelwch y defnyddwyr

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol