Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Parc Menai (Busnes@LlandrilloMenai)
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  ½ diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Dolgellau
  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am ddysgu beth mae cofnodi effeithiol yn ei olygu ac i unrhyw un sydd am wella ei sgiliau cyfredol.

Dyddiadau cwrs:

£75

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Bydd y seminar hwn yn ddigwyddiad bywiog lle trafodir amrediad o bethau sy'n ymwneud â chofnodi effeithiol a threfnu cyfarfodydd, a bydd pob cyfranogwr yn derbyn dogfennau i'w cadw.

Asesiad

 • Dim asesiad ffurfiol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.