Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

EAL PAT 3/001 mewn Arolygu a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT)⁠

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    CIST-Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3 diwrnod ac arholiad 2 awr

Cofrestrwch
×

EAL PAT 3/001 mewn Arolygu a Phrofi Offer Trydanol sydd mewn Defnydd (PAT)⁠

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Disgwylir bod y rhai sy'n mynychu yn meddu ar wybodaeth ymarferol dda o gysyniadau trydanol sy'n berthnasol i brofi ac arolygu

Gofynion mynediad

Er nad oes unrhyw ofynion cymhwyster ffurfiol wedi'u pennu gan y corff dyfarnu, disgwylir i'r rhai sy'n mynychu fod yn drydanwyr wrth eu gwaith

Cyflwyniad

3 ddiwrnod gydag ymarferion adolygu ac arholiad 2 awr.

Asesiad

Arholiad amlddewis ar-lein.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Bydd cynnwys dwyieithog yn cael ei ddatblygu.

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'