Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am egwyddorion sylfaenol codi waliau cerrig yn ogystal â dod i ddeall rhagor am yr angen i ddiogelu waliau cerrig.Ceir pwyslais ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

£160

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Nid oes asesiad ffurfiol

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ar Goedwigaeth yn y coleg, fel:

 • Gosod gwrychoedd
 • Ffensio

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.