Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

Gwnewch gais
×

Codi Waliau Cerrig

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am egwyddorion sylfaenol codi waliau cerrig yn ogystal â dod i ddeall rhagor am yr angen i ddiogelu waliau cerrig.Ceir pwyslais ar Iechyd a Diogelwch ar y cwrs hwn.

£160

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol

Asesiad

 • Nid oes asesiad ffurfiol

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ar Goedwigaeth yn y coleg, fel:

 • Gosod gwrychoedd
 • Ffensio

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio