Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Dysgu Seiliedig ar Waith
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    15 mis

Cofrestrwch
×

Diploma in Team Leading

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Diploma Pearson Lefel 2 mewn Arwain Tîm (Cymhwyster Cyfun) yn ddelfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sydd eisoes â rhai cyfrifoldebau arwain tîm. Bydd y cymhwyster cyfun hwn yn seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd, ac yn datblygu a dangos eich cymhwysedd fel Arweinydd Tîm, Arweinydd Adran.

Byddwch yn datblygu ac yn dangos y sgiliau a'r wybodaeth i ddatblygu cymwyseddau craidd y rolau uchod, gan gynnwys arddulliau arwain tîm, dynameg tîm, datrys problemau, darparu cefnogaeth, rheoli gwaith timau a thechnegau cyfathrebu.

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i unigolion gael cyfrifoldebau arwain tîm eisoes er mwyn cwblhau’r cymhwyster.

Cyflwyniad

Bydd cynllun dysgu unigol yn cael ei lunio gyda chi a'ch rheolwr a bydd asesydd yn cysylltu â chi o bell yn y gweithle. Byddwch yn adeiladu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut y gwnaethoch gyrraedd y Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith o ddydd i ddydd, a'ch bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Asesir yr unedau cymhwysedd a gwybodaeth trwy dystiolaeth yn y gweithle gan gynnwys: cwestiynau ac atebion, astudiaethau achos, trafodaeth broffesiynol, cyflwyniadau, tystiolaeth cynnyrch a datganiadau tyst.

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn caniatau i chi symud ymlaen mewn addysg ac mewn cyflogaeth.

Dilyniant i Ddiploma mewn Rheolaeth Lefel 3.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

Ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth