Diploma mewn Arwain Tîm

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  15 mis

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Diploma Pearson Lefel 2 mewn Arwain Tîm (Cymhwyster Cyfun) yn ddelfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sydd eisoes â rhai cyfrifoldebau arwain tîm. Bydd y cymhwyster cyfun hwn yn seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd, ac yn datblygu a dangos eich cymhwysedd fel Arweinydd Tîm, Arweinydd Adran.

Byddwch yn datblygu ac yn dangos y sgiliau a'r wybodaeth i ddatblygu cymwyseddau craidd y rolau uchod, gan gynnwys arddulliau arwain tîm, dynameg tîm, datrys problemau, darparu cefnogaeth, rheoli gwaith timau a thechnegau cyfathrebu.

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i unigolion gael cyfrifoldebau arwain tîm eisoes er mwyn cwblhau’r cymhwyster.

Cyflwyniad

Bydd cynllun dysgu unigol yn cael ei lunio gyda chi a'ch rheolwr a bydd asesydd yn cysylltu â chi o bell yn y gweithle. Byddwch yn adeiladu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut y gwnaethoch gyrraedd y Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith o ddydd i ddydd, a'ch bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Asesir yr unedau cymhwysedd a gwybodaeth trwy dystiolaeth yn y gweithle gan gynnwys: cwestiynau ac atebion, astudiaethau achos, trafodaeth broffesiynol, cyflwyniadau, tystiolaeth cynnyrch a datganiadau tyst.

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn caniatau i chi symud ymlaen mewn addysg ac mewn cyflogaeth.

Dilyniant i Ddiploma Pearson mewn Rheolaeth Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol