Diploma mewn Rheolaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  18 mis

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Diploma Pearson Lefel 3 mewn Rheolaeth (Cymhwyster Cyfun) yn ddelfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sydd eisoes â rhai cyfrifoldebau rheoli. Mae’r cymhwyster cyfun hwn yn seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd ac yn adeiladu a datblygu sgiliau newydd i wella eu gyrfa reoli.

Byddwch yn:

 • Datblygu eich portffolio o sgiliau rheoli hanfodol

 • Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad personol a phroffesiynol

 • Sicrhau dealltwriaeth fanwl o'r hyn a ddisgwylir gan reolwr

 • Rheoli'ch tîm yn effeithiol

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i unigolion gael cyfrifoldebau rheoli eisoes er mwyn cwblhau’r cymhwyster.

Cyflwyniad

Bydd cynllun dysgu unigol yn cael ei lunio gyda chi a'ch rheolwr a bydd asesydd yn cysylltu â chi o bell yn y gweithle. Byddwch yn adeiladu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut y gwnaethoch gyrraedd y Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith o ddydd i ddydd, a'ch bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Asesir yr unedau cymhwysedd a gwybodaeth trwy dystiolaeth yn y gweithle gan gynnwys: - cwestiynau ac atebion, astudiaethau achos, trafodaeth broffesiynol, cyflwyniadau, tystiolaeth cynnyrch a datganiadau tyst.

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn caniatau i chi symud ymlaen mewn addysg ac mewn cyflogaeth.

Dilyniant i Ddiploma Pearson neu VRQ Rheoli Lefel 4.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol