Dyluniad Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  4 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i unrhyw sydd â diddordeb mewn, neu sydd angen, gwybod rhagor am ddyluniad systemau chwistrellu.

Gofynion mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod wedi cwblhau'r cwrs ar Osod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellu Tân mewn Anheddau Preswyl.

Bydd gofyn ichi hefyd ddod â laptop y gallwn ni osod y llwybr meddalwedd dylunio arno.

Cyflwyniad

Cymysgedd o waith theori ac ymarferol yn yr ystafell ddosbarth, a ffenestr dwy wythnos i gwblhau portffolio bach o gyfrifiadau, cynlluniau a manylebau.

Asesiad

Asesiad aml-ddewis ffurfiol ar y diwedd a chyflwyno portffolio.

Dilyniant

Mynd ymlaen i gyrsiau eraill ar ynni adnewyddadwy.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol