Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyluniad Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    4 diwrnod

Gwnewch gais
×

Dyluniad Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Preswyl

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i unrhyw sydd â diddordeb mewn, neu sydd angen, gwybod rhagor am ddyluniad systemau chwistrellu.

Ffi Cwrs: £700

Gofynion mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod wedi cwblhau'r cwrs ar Osod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellu Tân mewn Anheddau Preswyl.

Bydd gofyn ichi hefyd ddod â laptop y gallwn ni osod y llwybr meddalwedd dylunio arno.

Cyflwyniad

Cymysgedd o waith theori ac ymarferol yn yr ystafell ddosbarth, a ffenestr dwy wythnos i gwblhau portffolio bach o gyfrifiadau, cynlluniau a manylebau.

Asesiad

Asesiad aml-ddewis ffurfiol ar y diwedd a chyflwyno portffolio.

Dilyniant

Mynd ymlaen i gyrsiau eraill ar ynni adnewyddadwy.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'