Prentisiaethau ym maes Cyfryngau Digidol Creadigol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Y Cyfryngau, Teledu a Ffilm
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Prentisiaeth Lefel 3 ym maes Cyfryngau Creadigol a Digidol yn ymdrin â'r sgiliau lefel mynediad sydd eu hangen ar gyflogwyr yn y diwydiannau hyn. Mae'n cynnig llwybr gwahanol i gyflogaeth i unigolion sy'n ffynnu wrth ddysgu mewn sefyllfaoedd ymarferol. Mae'n ddull cyffrous ac arloesol o gael mynediad i ddiwydiannau ym maes Cyfryngau Creadigol. Yn ogystal â dysgu'r sgiliau mwyaf diweddar a pherthnasol, bydd prentisiaid yn cyfrannu at dwf busnesau, yn creu rhwydweithiau gwerthfawr yn y diwydiant ac yn ennill cyflog ar yr un pryd.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf yr NVQ.
 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond bydd profiad o'r diwydiant creadigol yn ddymunol.
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle. Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn mynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Mae'r Brentisiaeth Lefel 3 ym maes Cyfryngau Creadigol a Digidol yn ymdrin â'r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr newydd mewn meysydd fel cynhyrchu darllediadau, cyfryngau rhyngweithiol, ffilm, delweddu ffotograffig, gwaith camera a goleuo.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460