Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i unigolion sy'n gweithio gyda LPG mewn tai, carafanau a pharciau gwyliau.

Gofynion mynediad

Nwy Naturiol – Cwrs Craidd (CCN 1)

Cyflwyniad

Sesiynau hyfforddiant

Asesiad

Arholiadau theori ac ymarferol

Dilyniant

Cyrsiau eraill mewn adeiladu

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.