Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  10 wythnos - 1 noson yr wythnos, rhwng 6.00-9.00yh

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr, oedolion a / neu weithwyr sydd â diddordeb neu sy'n gysylltiedig â pheirianneg a hoffai ennill sgiliau ymarferol CAD gwerthfawr. Ei nod yw datblygu eich sgiliau yn y maes arbenigol a chyffrous hwn.

Gofynion mynediad

Dim gofynion mynediad

Cyflwyniad

Tasgau ymarferol mewn CAD

Asesiad

Gwaith Cwrs a Thystiolaeth Ymarferol

Dilyniant

Cyrsiau peirianneg pellach

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Peirianneg
 • Cyfrif Dysgu Personol

Dwyieithog:

n/a

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith