Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  10 wythnos - 1 noson yr wythnos, rhwng 6.00-9.00yh

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr, oedolion a / neu weithwyr sydd â diddordeb neu sy'n gysylltiedig â pheirianneg a hoffai ennill sgiliau ymarferol CAD gwerthfawr. Ei nod yw datblygu eich sgiliau yn y maes arbenigol a chyffrous hwn.

Gofynion mynediad

Dim gofynion mynediad

Cyflwyniad

Tasgau ymarferol mewn CAD

Asesiad

Gwaith Cwrs a Thystiolaeth Ymarferol

Dilyniant

Cyrsiau peirianneg pellach

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol