Cwrs Diweddaru DPP - CISRS i Sgaffaldwyr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Specialist / Other
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  No

Disgrifiad o'r Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn i ddiweddaru gwybodaeth bresennol y dysgwyr, i sicrhau bod y dysgwyr yn gwybod am unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth ac arferion gweithio da ac i gynnig hyfforddiant ychwanegol er mwyn sicrhau bod eu sgiliau yn cyd-fynd â chynnwys y cyrsiau CISRS cyfredol i Sgaffaldwyr ac Uwch Sgaffaldwyr.

Amserlen y Cwrs: Cyflwyniad a chroeso, Amcanion y cwrs, Iechyd a Diogelwch Cyffredinol ar Safle Arferion amgylcheddol da, Archwilio sgaffald Hyfforddiant Tŵr Aloi
Arfer da gyda Sgaffald Cyfrifoldebau Gwaith Dros Dro, Prawf Iechyd a Diogelwch ac Ymddygiad ym maes gwaith Sgaffald, Crynodeb a Gorffen

Dyddiadau Cwrs

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
01/02/202209:00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher14.001 £4500 / 12D0013176

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/05/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth14.001 £4500 / 12D0013177

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/08/202209:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth14.001 £4500 / 12D0013178

Gofynion mynediad

Mae’r cwrs hwn yn addas i rai sydd â cherdyn Sgaffaldiwr a Sgaffaldiwr Uwch CISRS yn barod ac sy'n dymuno adnewyddu eu cardiau. Nodwch - dim ond y rhai sydd â chardiau sydd wedi dod i ben, neu gardiau a fydd yn dod i ben ddim mwy na chwe mis cyn dechrau'r cwrs sy'n gymwys i fynychu'r cwrs hwn.

Asesiad

Dysgu yn y dosbarth a gweithgaredd ymarferol: Cyflwynir y cwrs gan diwtor gan ddefnyddio cyflwyniadau PowerPoint, gweithgareddau a thrafodaeth unigol ac mewn grŵp yn yr ystafell ddosbarth yn ogystal â gweithgareddau ymarferol.

Dilyniant

Cyrsiau eraill y Grŵp

Gwybodaeth campws

Course Itinerary: Introduction and welcome, Course Objectives, General Site Health & Safety, Good environmental Practice, Scaffold Inspection, Alloy Tower Training,

Scaffold Good Practice, Temporary Works, Responsibilities, Scaffolding Health Safety & Behavioural Test, Summary and Close

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni
Dydd Mawrth, 01/02/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Llun, 16/05/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Llun, 08/08/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.