Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyrsiau Hyfforddi i Weithwyr ym maes Adeiladu (CIRS)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer gweithwyr sy'n labro / gyrru er mwyn cynorthwyo gyda gwaith sy'n ymwneud â sgaffaldiau.

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at dderbyn tystysgrif CISRS a cherdyn Labrwr Sgaffaldiau/Hyfforddeiaeth (wedi'i gynnwys ym mhris y cwrs).

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/10/202309:00 Dydd Gwener7.001 £2100 / 10D0016184

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/12/202309:00 Dydd Mawrth7.001 £2100 / 10D0016185

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/02/202408:30 Dydd Mercher7.001 £2100 / 10D0018178

Gofynion mynediad

Cyn dilyn y cwrs CISRS COTS rhaid i'r ymgeisydd ddangos prawf o basio CSCS Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd o fewn 2 flynedd o ddyddiad y cwrs neu basbort Diogelwch CCNSG.

Cyflwyniad

 • Gwersi mewn dosbarth
 • Ymarferion ymarferol

Asesiad

Asesiad ysgrifenedig

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig