Cyrsiau Hyfforddi i Weithwyr ym maes Adeiladu (CIRS)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer gweithwyr sy'n labro / gyrru er mwyn cynorthwyo gyda gwaith sy'n ymwneud â sgaffaldiau.

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at dderbyn tystysgrif CISRS a cherdyn Labrwr Sgaffaldiau/Hyfforddeiaeth (wedi'i gynnwys ym mhris y cwrs).

Dyddiadau Cwrs

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/11/202109:00 Dydd Mawrth7.001 £2100 / 3D0013181

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/02/202209:00 Dydd Iau7.001 £2100 / 3D0013182

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
18/05/202209:00 Dydd Mercher7.001 £2100 / 3D0013183

Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/08/202209:00 Dydd Mercher7.001 £2100 / 3D0013184

Gofynion mynediad

Cyn dilyn y cwrs CISRS COTS rhaid i'r ymgeisydd ddangos prawf o basio CSCS Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd o fewn 2 flynedd o ddyddiad y cwrs neu basbort Diogelwch CCNSG.

Cyflwyniad

 • Gwersi mewn dosbarth
 • Ymarferion ymarferol

Asesiad

Asesiad ysgrifenedig

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Llangefni
Dydd Mawrth, 16/11/2021

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Iau, 17/02/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Mercher, 18/05/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Llangefni
Dydd Mercher, 10/08/2022

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.