Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gofalu am Lif Gadwyn a Thrawstorri

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

Gwnewch gais
×

Gofalu am Lif Gadwyn a Thrawstorri

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs cewch wybod sut i ofalu am lif gadwyn, a sut i drawstorri (e.e. ar gyfer coed tân). Byddwch yn dysgu am bob agwedd o ddefnyddio llif gadwyn yn ddiogel a pha ddillad a chyfarpar diogelu y byddwch eu hangen.

Dyddiadau cwrs:

£280

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Mae'r hyfforddi a'r asesu'n digwydd ar y cyd fel rhan o'r cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr llwyddiannus fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud â defnyddio llif gadwyn, fel:

 • Torri Coed Bach hyd at 380mm

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio