Tystysgrif mewn Systemau ac Egwyddorion TGCh

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  6 awr yr wythnos am 15 wythnos (ar sail dyddiau astudio)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cwrs rhagarweiniol yw hwn fydd yn rhoi cyfle i chi feithrin sgiliau mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol. Mae'r unedau'n cynnwys ystod eang o feysydd technolegol. Er mwyn i chi allu gweithio mewn swyddi amrywiol, mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch cyflwyno i ystod o wahanol dechnolegau: creu gwefannau, rhaglennu a systemau cyfrifiadurol.

Nid oes disgwyl i chi gael gwybodaeth dechnegol fanwl, ond byddai sgiliau TG sylfaenol yn fantais. Mae'n addas i unrhyw un sy'n awyddus i ailhyfforddi er mwyn gweithio ym maes technoleg, neu am ddechrau ar lwybr dysgu lefel uwch.

Gofynion mynediad

4 TGAU gradd C neu uwch, gorau oll os ydynt yn cynnwys Cymraeg/Saesneg neu Fathemateg

Cyflwyniad

Mae'r cymhwyster yn cael ei addysgu mewn sawl dull.Bydd y dysgu'n digwydd yn y dosbarth drwy gyfrwng darlithoedd, tasgau ymchwil a gwaith grŵp.I gwblhau'r asesiadau bydd angen i chi wneud peth gwaith y tu allan i'r dosbarth.

Asesiad

Mae'r holl asesu'n seiliedig ar aseiniadau gwaith cwrs.

Dilyniant

Gallech barhau â'ch astudiaethau yn y maes gan fynd ymlaen i astudio ar lefel gradd yn y pen draw.

Mae'r swyddi sydd ar gael yn amrywiol iawn, e.e.

 • Gweinyddwr Cronfa Ddata
 • Datblygwr Cynnyrch TG
 • Technegydd Desg Gymorth
 • Dylunydd Gwefannau
 • Datblygwr Meddalwedd

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol