Dadansoddiad Uniongyrchol Carbon Monocsid/Deuocsid (CMDDA1)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  Cyflwynir y cwrs yn ddwyieithog. Asesir yn Saesneg yn unig.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae angen i beirianwyr nwy sy'n cael eu galw allan i ymdrin â gollyngiadau CO mewn cartrefi gael hyfforddiant mewn cynnal profion carbon deuocsid/ carbon monocsid. Yn aml, sonnir ar y newyddion am bobl yn cael eu gwenwyno â charbon monocsid, felly mae'r modiwl achrededig hwn yn bwysig iawn o ran diogelwch eich cwsmeriaid.

Gofynion mynediad

Rhaid i rai sy'n cael eu hyfforddi a'u hasesu ar y cwrs CMDDA1 feddu ar gymhwyster Diogelwch Nwy yn y Cartref (CCN1) neu gymhwyster Diogelwch Nwy LPG (CCLP1) neu gymhwyster NVQ neu QCF cyfatebol dilys, ynghyd ag offer priodol.

Cyflwyniad

Darperir llawlyfr yn ystod y cwrs. Yn ogystal, dylai gweithwyr fod yn gyfarwydd â BS EN 7967 Rhan 1–4. ⁠Caiff ymgeiswyr CMDDA1 eu hyfforddi a'u hasesu yn y meysydd a ganlyn:

 • Profi a oes CO a CO2 yn yr amgylchedd
 • Dadansoddi pa mor dda mae offer nwy'n llosgi mewn cartrefi, gan ddefnyddio dadansoddwyr nwy electronig, cludadwy:
 • Arwyddion o fygdarthau
 • Arogleuon
 • Offer llosgi’n gollwng
 • Rhoi synhwyrydd carbon monocsid ar waith

Asesiad

Asesiadau ymarferol a gwaith theori.

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.