Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

Gwnewch gais
×

Brwsh-dorrwr/Strimiwr

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unigolion sydd eisoes yn gweithio neu sydd am weithio yn niwydiannau'r tir neu'r rai sydd yn defnyddio trimiwr fel rhan o'u gwaith, yn ystod eu hamser hamdden neu gartref.

Mae'r cwrs yn un ymarferol ac yn ymwneud â chynnal a chadw sylfaenol, dulliau a thechnegau gweithredu effeithiol ynghyd â phwyslais ar Iechyd a Diogelwch.

Ffi cwrs:

£210

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau ymarferol:

Asesiad

 • Mae hyfforddiant ac asesu wedi eu cynnwys yng nghorff y cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, er enghraifft:

 • Sglodiwr Coed
 • Defnyddio Peiriant Torri Gwair â Sedd Arno
 • Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawstorri

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio