Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3 - Uwch-Sgiliau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Rhos-on-Sea
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion
 • Hyd

  3 awr yr wythnos am 30 wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, gall myfyrwyr wella eu sgiliau cyfathrebu â phobl fyddar y mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn iaith gyntaf iddynt. Cânt ddysgu rhagor am saernïaeth, gramadeg ac ieithyddiaeth BSL.

Dyddiadau Cwrs

Llandrillo-yn-Rhos

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/09/202113:30 Dydd Mercher3.0030 £2240 / 10CGN145997

Llandrillo-yn-Rhos

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/09/202118:00 Dydd Mawrth3.0030 £2240 / 10CGN145997A

Gofynion mynediad

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Portffolio o dystiolaeth.

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Mawrth, 07/09/2021

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Mawrth, 07/09/2021

WELSH: This course requires an interview before enrolment. Call us for further information.