Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3 - Uwch-Sgiliau

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    3 awr yr wythnos am 30 wythnos

Gwnewch gais
×

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3 - Uwch-Sgiliau

Dysgu Oedolion a Chymunedol

Llandrillo-yn-Rhos
Dydd Iau, 07/09/2023

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, gall myfyrwyr wella eu sgiliau cyfathrebu â phobl fyddar y mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn iaith gyntaf iddynt. Cânt ddysgu rhagor am saernïaeth, gramadeg ac ieithyddiaeth BSL.

Dyddiadau Cwrs

Llandrillo-yn-Rhos

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
07/09/202318:00 Dydd Iau3.0030 £2520 / 16CGN145997

Gofynion mynediad

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Portffolio o dystiolaeth.

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Dysgu Oedolion a Chymunedol

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion

Dwyieithog:

n/a

Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion