Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3 - Uwch-Sgiliau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 30 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, gall myfyrwyr wella eu sgiliau cyfathrebu â phobl fyddar y mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn iaith gyntaf iddynt. Cânt ddysgu rhagor am saernïaeth, gramadeg ac ieithyddiaeth BSL.

Gofynion mynediad

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 2

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Portffolio o dystiolaeth.

Dilyniant

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.