Dyfarniad mewn Asesu Cyrhaeddiad sy'n gysylltiedig â Galwedigaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Pwllheli, Y Rhyl, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Specialist / Other
 • Hyd:

  Hyd at 12 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych am fod yn asesydd, yna dyma'r cymhwyster i chi.

Mae'r cymhwyster yn cynnwys dwy uned, un sy'n seiliedig ar theori a'r llall yn ymarferol. Bydd angen cyswllt â dau ddysgwr arnoch ar gyfer yr uned ymarferol. Dylai'r dysgwyr fod yn y coleg neu mewn gweithdy (ac nid yn y gweithle).

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • 16 awr o ddysgu a chyfnod cynefino.
 • Astudio annibynnol ac o dan arweiniad tiwtor.
 • Aseiniadau i gwblhau 8 canlyniad dysgu ynghyd â thrafodaeth broffesiynol i ddilyn.
 • Yn yr uned ymarferol byddwch yn cael eich arsylwi yn yr amgylchedd gwaith yn asesu dau ddysgwr ar gymhwyster cydnabyddedig.
 • Cysylltiad misol rheolaidd gydag asesydd trwy gydol y broses.

Asesiad

 • Wedi'i selio ar asesiad a e-phortffolio

Dilyniant

Gallech fynd ymlaen i ddilyn rhaglenni Sicrhau Ansawdd.