Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Cyrsiau 1 neu 2 ddiwrnod

Gwnewch gais
×

ATV (Beic Cwad)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau hanfodol i drafod yr ATV yn effeithiol ac yn ddiogel ar amrywiaeth o lethrau a thiroedd, gan gadw at y gofynion cyfreithiol.

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau addysgu a sesiynau ymarferol.

Asesiad

 • Mae Hyfforddiant ac Asesu wedi eu cynnwys yng nghorff y cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau Amaethyddol pellach yn y Coleg, er enghraifft:

 • Gyrru Tractor
 • Tyrchwr Bach
 • Defnyddio Telehandler

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg Diwydiannau'r Tir

Myfyriwr yn weldio