AAT – Diploma Lefel 4 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4-6
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  Dros pedwar tymor.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn addas i chi os ydych:

 • wedi cwblhau'r cwrs Lefel 3 ac yn awyddus i ddatblygu'ch sgiliau
 • eisoes yn gweithio ym maes cyllid ac yn awyddus i gael cydnabyddiaeth ffurfiol o'ch sgiliau
 • am fynd ymlaen i fod yn aelod llawn o'r AAT neu i astudio er mwyn cael statws siartredig

Bydd yn fodd i chi ddeall a dysgu cyfrifyddu ar lefel uchel, gan ennill cymhwyster cyfrifydda o fri.

Pynciau Craidd:

 • Systemau a Rheoliadau Cyfrifydda
 • Datganiadau Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig
 • Cyfrifydda ym Maes Rheoli: Cyllidebu
 • Cyfrifydda ym Maes Rheoli: Penderfyniadau a Rheoliadau
 • *Asesiad Synoptig ar ddiwedd y modiwlau craidd

Ynghyd â 2 fodiwl o'r dewis isod:

 • Treth Fusnes
 • Rheoli Arian Parod a'r Trysorlys
 • Rheoli Credyd
 • Archwilio Allanol
 • Treth Bersonol

Gofynion mynediad

 • Diploma Lefel 3 yr AAT mewn Cyfrifydda
 • Mae gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifydda

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng darlithoedd ffurfiol a bydd gofyn i chi ymrwymo i ddarllen ac ymarfer eich sgiliau y tu allan i ddarlithoedd.

Asesiad

Fe'ch asesir trwy asesiadau cyfrifiadurol yn cael eu lledaenu trwy gydol y cwrs.

Dilyniant

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith, gan gynnwys:

 • ACCA/CIMA
 • Gradd mewn cyfrifydda a chyllid
 • Cyflogaeth/hunangyflogaeth
 • Gwell rhagolygon o ran gyrfa.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol