AAT – Diploma Lefel 3 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifyddu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Lefel
  3
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrif Dysgu Personol, Busnes a Rheoli
 • Hyd

  1 flwyddyn, 1 diwrnod yr wythnos am 30 wythnos

 • Math o gwrs
  Proffesiynol
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych eisoes wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifydda ac yn gweithio ym maes cyllid, bydd y cwrs hwn yn fodd i chi fireinio'r sgiliau sydd gennych.

Cewch gydnabyddiaeth ffurfiol o'ch sgiliau a'ch paratoi i ennill cymwysterau uwch ym maes cyfrifydda.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

 • Cadw Cyfrifon Uwch
 • Moeseg i Gyfrifwyr
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol
 • Treth Anuniongyrchol
 • Cyfrifyddu ym Maes Rheoli: Costio
 • Taenlenni i Ddibenion Cyfrifydda

*Ynghyd ag Asesiad Synoptig ar ddiwedd y flwyddyn

Gofynion mynediad

 • Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifydda
 • Yn arferol, bydd gofyn i chi fod yn gweithio ym maes cyllid
 • Mae gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r AAT, y corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifydda
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol

Cyflwyniad

 • darlithoedd ffurfiol
 • gydag ymrwymiad i ddarllen ac ymarfer eich sgiliau y tu allan i ddarlithoedd

Asesiad

Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o:

 • asesiadau cyfrifiadurol

Dilyniant

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith, gan gynnwys:

 • Diploma Lefel 4 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) mewn Cyfrifydda.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol