Tystysgrif Lefel 2 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cadw Cyfrifon

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  Rhan-amser 1 noson yr wythnos - 6pm - 8.30pm

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Wrth astudio'r cymhwyster hwn datblygir sgiliau cyfrifyddu ymarferol yn y system cofnodi dwbl wrth gadw cyfrifon ac wrth ddefnyddio dogfennau a phrosesau perthnasol.

Bydd dysgwyr yn gallu gwirio cywirdeb trafodion, gwneud cofnodion mewn llyfrau a chyfriflyfrau priodol a chyfrifo anfonebau gwerthu a nodiadau credyd. Yn ogystal â hyn, ymdrinnir â gweithdrefnau cadw cyfrifon mwy cymhleth, yn cynnwys delio â TAW, cysoniadau a mantolenni prawf a datblygu dealltwriaeth o'r berthynas rhwng y cofnodion ar gyfrifon amrywiol

Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned orfodol

 • Cyflwyniad i Gadw Cyfrifon
 • Egwyddorion Rheolau Cadw Cyfrifon

Gofynion mynediad

 • TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C neu brofiad gwaith perthnasol
 • Yn ddelfrydol, dylech fod yn gweithio mewn swydd ym maes cyfrifyddu.
 • Mae gofyn i bob dysgwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifyddu.
 • Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darlithoedd yn y dosbarth

Asesiad

Asesiadau allanol ar gyfrifiadur drwy gydol y cwrs

Dilyniant

Mae'n bosib y gallwch fynd ymlaen wedyn i ddilyn cyrsiau ym maes cadw cyfrifon neu gael swydd megis:

 • Cynorthwyydd Clercyddol
 • Ceidwad Cyfrifon dan Hyfforddiant
 • Clerc Cyfrifon
 • Cynorthwyydd Cyllid
 • Gweinyddwr Cyfrifon

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol