Tystysgrif Lefel 2 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cadw Cyfrifon

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  Rhan-amser (nos Iau, 6.00-8.30yh, Medi-Mehefin)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar gwrs Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cadw Cyfrifon, cewch ddatblygu'ch dealltwriaeth o egwyddorion cofnodi dwbl, dyddlyfrau, cyfrifon rheoli a mantolenni prawf. Mae'n addas i ymgeiswyr a hoffai redeg eu busnes eu hunain a chadw eu cyfrifon eu hunain. Mae'n addas hefyd os ydych wedi cwblhau cwrs rhagarweiniol yr AAT mewn cadw cyfrifon, neu os ydych yn gweithio ym maes cyllid ac am gael cymhwyster a gydnabyddir yn y diwydiant.

Mae Tystysgrif Lefel 2 AAT mewn Cadw Cyfrifon yn cynnwys 2 uned, a aseswyd gan asesiadau cyfrifiadurol:

Prosesu dogfennau cadw cyfrifon:

 • Deall trafodion ariannol o fewn system cadw cyfrifon
 • Prosesu trafodion cwsmeriaid
 • Prosesu trafodion cyflenwyr
 • Prosesu derbyniadau a thaliadau
 • Prosesu trafodion drwy gyfriflyfr i brofi'r gweddillion

Rheolau cadw cyfrifon:

 • Deall dulliau talu
 • Deall rheolau fewn system cadw cyfrifon
 • Defnyddio cyfrifon rheoli
 • Defnyddio'r dyddlyfr
 • Cysoni cyfriflen banc gyda llyfr arian

Gofynion mynediad

 • Cymhwyster Mynediad Lefel 1 yr AAT neu radd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg
 • Yn ddelfrydol, dylech fod yn gweithio mewn swydd gyfrifydda
 • Mae gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifydda

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darlithoedd ffurfiol
 • Gydag ymrwymiad i ddarllen ac ymarfer eich sgiliau y tu allan i ddarlithoedd

Bydd y cwrs yn datblygu'ch sgiliau ymarferol ac yn eich paratoi at ennill cymwysterau uwch ym maes cyfrifydda.

Asesiad

 • 2 asesiad cyfrifiadurol

Dilyniant

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith, gan gynnwys:

 • Dyfarniad Lefel 2 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifydda ar Gyfrifiadur.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol