Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tystysgrif Lefel 2 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cadw Cyfrifon

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhan-amser 1 noson yr wythnos - 6pm - 8.30pm

Gwnewch gais
×

Tystysgrif Lefel 2 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cadw Cyfrifon

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Wrth astudio'r cymhwyster hwn datblygir sgiliau cyfrifyddu ymarferol yn y system cofnodi dwbl wrth gadw cyfrifon ac wrth ddefnyddio dogfennau a phrosesau perthnasol.

Bydd dysgwyr yn gallu gwirio cywirdeb trafodion, gwneud cofnodion mewn llyfrau a chyfriflyfrau priodol a chyfrifo anfonebau gwerthu a nodiadau credyd. Yn ogystal â hyn, ymdrinnir â gweithdrefnau cadw cyfrifon mwy cymhleth, yn cynnwys delio â TAW, cysoniadau a mantolenni prawf a datblygu dealltwriaeth o'r berthynas rhwng y cofnodion ar gyfrifon amrywiol

Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned orfodol

 • Cyflwyniad i Gadw Cyfrifon
 • Egwyddorion Rheolau Cadw Cyfrifon

Gofynion mynediad

 • TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C neu brofiad gwaith perthnasol
 • Yn ddelfrydol, dylech fod yn gweithio mewn swydd ym maes cyfrifyddu.
 • Mae gofyn i bob dysgwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifyddu.
 • Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darlithoedd yn y dosbarth

Asesiad

Asesiadau allanol ar gyfrifiadur drwy gydol y cwrs

Dilyniant

Mae'n bosib y gallwch fynd ymlaen wedyn i ddilyn cyrsiau ym maes cadw cyfrifon neu gael swydd megis:

 • Cynorthwyydd Clercyddol
 • Ceidwad Cyfrifon dan Hyfforddiant
 • Clerc Cyfrifon
 • Cynorthwyydd Cyllid
 • Gweinyddwr Cyfrifon

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth