AAT – Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda: Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifydda

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  Gweler y wybodaeth am y campysau.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gobeithio cymhwyso'n gyfrifydd neu gael statws proffesiynol, ar y cwrs hwn cewch feithrin eich sgiliau cyfrifydda ymarferol a pharatoi at ennill cymwysterau uwch ym maes cyfrifydda.

Dyma'r prif bynciau a astudir:

 • Trafodion Cadw Cyfrifon
 • Rheoliadau Cadw Cyfrifon
 • Elfennau Costio
 • Defnyddio Meddalwedd Cyfrifydda
 • Gweithio'n Effeithiol ym maes Cyllid

*Ynghyd ag Asesiad Synoptig ar ddiwedd y flwyddyn

I gael manylion y costau, gan gynnwys ffioedd arholiadau, edrychwch yn y prosbectws rhan-amser perthnasol.

Gofynion mynediad

 • Cymhwyster Mynediad Lefel 1 yr AAT neu radd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg
 • Yn ddelfrydol, dylech fod yn gweithio mewn swydd gyfrifydda
 • Mae gofyn i bob myfyriwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifydda
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol

Cyflwyniad

 • darlithoedd ffurfiol
 • gydag ymrwymiad i ddarllen ac ymarfer eich sgiliau y tu allan i ddarlithoedd

Asesiad

 • asesiadau cyfrifiadurol a gynhelir yn rheolaidd yn ystod y cwrs

Dilyniant

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith, gan gynnwys:

 • Diploma Lefel 3 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifydda.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol