Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

AAT – Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda: Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifydda

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Parc Menai - Busnes@LlandrilloMenai, Llwyn Brain
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhan-amser, 1 diwrnod neu 2 gyda'r nos yr wythnos.

  Medi - Mehefin neu (Llwybr Carlam) Chwefror - Gorffennaf.

Gwnewch gais
×

AAT – Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda: Tystysgrif Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifydda

Proffesiynol

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y sgiliau cyfrifyddu a busnes a ddatblygir wrth astudio'r cymhwyster hwn yn galluogi'r dysgwr i chwilio am waith yn hyderus a/neu fynd ymlaen i lefel nesaf eu haddysg.

Wrth astudio'r cymhwyster hwn datblygir sgiliau cofnodi dwbl wrth gadw cyfrifon a dealltwriaeth am ddefnyddio dyddlyfrau, cyfrifon rheoli a mantolenni prawf.

Bydd y dysgwyr hefyd yn dysgu am becynnau meddalwedd cyfrifyddu, sut i brosesu gwybodaeth ariannol yn unol â gweithdrefnau ac amserlenni cwmnïau a sut i rannu gwybodaeth â chydweithwyr, cyflenwyr a/neu gwsmeriaid yn ôl yr angen.

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys pedair uned orfodol.

 • Cyflwyniad i Gadw Cyfrifon
 • Egwyddorion Rheolau Cadw Cyfrifon
 • Egwyddorion Costau
 • Yr Amgylchedd Busnes

Ynghyd ag Asesiad Synoptig ar ddiwedd y flwyddyn.

Gofynion mynediad

 • TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C neu brofiad gwaith perthnasol
 • Yn ddelfrydol, dylech fod yn gweithio mewn swydd ym maes cyfrifyddu.
 • Mae gofyn i bob dysgwr gofrestru gyda'r corff proffesiynol i dechnegwyr cyfrifyddu.
 • Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darlithoedd yn y dosbarth
 • Darlithoedd byw ar-lein

Asesiad

 • Asesiadau allanol ar gyfrifiadur drwy gydol y cwrs

Dilyniant

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith, gan gynnwys:

 • Diploma Lefel 3 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda (AAT) mewn Cyfrifydda.

Gallai'r sgiliau a ddatblygir drwy gyfrwng y cymhwyster hwn arwain at swyddi megis:

 • Gweinyddwr Cyfrifon
 • Cynorthwyydd Cyfrifon
 • Clerc Cyfrifon i’w Talu
 • Clerc Llyfr Gwerthiant / Prynu
 • Technegydd Cyfrifyddu dan Hyfforddiant
 • Cynorthwyydd Cyllid dan Hyfforddiant.

Gwybodaeth campws Bangor

Dydd Llun - yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Dydd Mawrth - yn y dosbarth NEU ar-lein yn fyw 9am - 4.30pm

Dydd Iau - yn y dosbarth Llwybr Carlam 9.am - 4.30pm

Nos Fawrth a Nos Iau - yn y dosbarth 6pm - 8.30pm

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Proffesiynol

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth