Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Bangor, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Pwllheli, Y Rhyl, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Specialist / Other
 • Hyd:

  12 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymwysterau hyn yn addas ar gyfer pobl sydd eisoes mewn swydd, neu'n meddwl dechrau swydd ym maes asesu yn y gweithle neu asesu galwedigaethol.

Bydd y cymhwyster hwn yn cynnig cyfle i bobl sydd yn cynnal asesiadau yn eu sefydliad i ddatblygu a gwella eu harferion yn gystal ag ennill cymhwyster proffesiynol ar gyfer y gwaith.

Gofynion mynediad

Mae'r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer pobl sydd yn gweithio ym maes addysgu achrededig ac addysgu heb ei achredu (ble mae pobl yn asesu perfformiad ond ddim yn asesu ar gyfer cymhwyster).

Cyflwyniad

 • diwrnod cynefino
 • rhaglen asesu unigol o'ch dealltwriaeth a'ch sgiliau

Asesiad

Byddwch yn cael ei asesu drwy amrywiaeth o:

 • ymarferion yn seiliedig ar theori
 • tystiolaeth ymarferol

Mae dulliau asesu yn cynnwys:

 • arsylwi
 • tystiolaeth llygad dystion
 • cyfweliadau a thrafodaeth
 • cwestiynau ysgrifenedig ac ar lafar
 • aseiniadau
 • prosiectau
 • astudiaethau achos

Dilyniant

Bydd y cymwysterau yn eich cynorthwyo i fynd ymlaen i fod yn:

 • Asesydd Cymwysedig
 • Hyfforddwr

Gall Aseswyr fynd ymlaen i ddilyn cyrsiau Sicrhau Ansawdd Mewnol Lefel 4

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol