Cwrs E-Ddysgu Ar Ymwybyddiaeth o Asbestos – Wedi'i Gymeradwyo Gan ROSPA AC IATP

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  65 munud (Mae'r hyd, a dalgrynnwyd, wedi'i seilio ar faint o gynnwys y fideo a ddangosir. Nid yw'n cynnwys amser llwytho nag amser i ystyried y cwestiynau).

  Argymhellir System sy'n Cynnwys:

  • Porwr: porwr gwe o'r math diweddaraf

  • Fideo: Gyriant fideo o'r math diweddaraf

  • Cof: RAM 1Gb+

  • Cyflymder Lawrlwytho: Band Eang (3Mb+)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs e-ddysgu ar Ymwybyddiaeth o Asbestos yn addas i unrhyw un a all ddod i gysylltiad ag asbestos yn ei waith. Gan amlaf, mae'r bobl hyn yn cynnwys adeiladwyr, plymwyr, trydanwyr, seiri a chrefftwyr eraill sy'n gweithio ym maes adeiladu a chynnal a chadw.

Mae'r Rheoliadau Rheoli Asbestos yn berthnasol i gyflogwyr, gweithwyr, pobl hunangyflogedig a deiliaid dyletswydd, ac maent yn cwmpasu pob gwaith a wneir â defnyddiau sy'n cynnwys asbestos. Yn ôl y degfed rheoliad, mae'n rhaid i bob cyflogwr sicrhau bod gweithwyr sy'n debygol o ddod i gysylltiad ag asbestos yn cael gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant digonol. Mae'r rhain yn cynnwys gweithwyr cynnal a chadw ac eraill a all ddod i gysylltiad ag asbestos neu darfu arno.

Yn ogystal â rhoi gwybod i ymgeiswyr am beryglon gweithio gydag asbestos, bydd y cwrs yn eu helpu i adnabod defnyddiau sy'n cynnwys asbestos ac yn rhoi gwybod iddynt ym mhle y defnyddiwyd asbestos. Sonnir hefyd am y camau y gellir eu cymryd i leihau'r risgiau, a thrafodir y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol wrth weithio gydag asbestos.

Gofynion mynediad

N/A

Cyflwyniad

E-ddysgu

Asesiad

I gloi pob modiwl, ceir cwestiynau amlddewis. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, rhaid i'r ymgeiswyr ateb y rhain i gyd yn gywir. Cyn eu cyflwyno, cânt gyfle i edrych dros yr atebion ar ddiwedd pob modiwl a chânt dri chynnig ar eu hateb.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Modiwl 1: Priodweddau Asbestos a'r Risgiau sy'n gysylltiedig â dod i gyswllt ag Asbestos

Modiwl 2: Gwahanol Fathau o Asbestos

Modiwl 3: Osgoi'r Risgiau sy'n gysylltiedig ag Asbestos

Modiwl 4: Amlinelliad o'r Ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag Asbestos

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol