Prentisiaethau mewn Amaethyddiaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon, Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
  Amaethyddiaeth
 • Hyd:
  • Lefel 2: 15 mis
  • Lefel 3: 18 mis
 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon

Disgrifiad o'r Cwrs

Swydd yw prentisiaeth gyda rhaglen ddatblygu sgiliau i gyd-fynd ag e o dan Gytundeb Prentisiaeth wedi ei gynllunio gan gyflogwyr yn y sector.

Mae'r Prentisiaethau Sylfaen, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch yn adlewyrchu'r swyddi o fewn y diwydiannau ac yn caniatáu i'r prentisiaid wneud unedau mewn cynhyrchu cnydau, cynhyrchu da byd, ffermio cymysg neu gynhyrchu ieir, yn dibynnu ar y math o ffermio maent yn canolbwyntio arno. Mae'r math o swyddi sydd ar gael yn cynnwys:

 • Prentisiaeth Sylfaen: Gweithiwr fferm cyffredinol (da byw, cnydau neu gymysg) gyrwyr tractor, person stoc, technegydd moch, staff y ddeorfa
 • Prentisiaeth: technegydd da byw, bugail, arolygydd/gweithiwr yn y ddeorfa
 • Prentisiaeth Uwch: Rheolwr yr uned ac Is-reolwr y fferm

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad o amaethyddiaeth yn ddymunol.
 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr sy'n gallu ymdrin â'r meini prawf NVQ.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i bob dysgwr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau'r tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460