Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaeth - Amaethyddiaeth Lefel 2 a 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon, Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:
  • Lefel 2: 18 mis
  • Lefel 3: 24 mis
Gwnewch gais
×

Prentisiaeth - Amaethyddiaeth Lefel 2 a 3

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych chi'n frwd am ffermio ac eisiau gweithio ym maes amaethyddiaeth, mae prentisiaeth yn ffordd ddelfrydol o ddysgu wrth weithio ac ennill cyflog a gweithio tuag at gael cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae prentisiaethau mewn amaethyddiaeth yn cynnwys gweithio i gyflogwr a meithrin sgiliau a gwybodaeth ymarferol wrth ennill cyflog a chael cymhwyster. Gallwch hyd yn oed gwblhau'r brentisiaeth gartref ar fferm y teulu. Cyflwynir y prentisiaethau ar Lefel 2 a Lefel 3 ac maent yn seiliedig ar y math o fferm rydych yn gweithio ynddi:

 • Ffermio cig eidion
 • Ffermio defaid
 • Ffermio llaeth

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle, ond efallai y bydd y coleg yn gofyn i ddysgwyr ddod i sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori.

Bydd y pynciau y byddwch yn eu hastudio yn dibynnu ar y math o waith rydych chi'n ei wneud, a gallant gynnwys:

 • Monitro a chynnal lles anifeiliaid
 • Cludo da byw
 • Bwydo da byw
 • Gofalu am anifeiliaid yn ystod genedigaeth ac wedyn
 • Rheoli cnydau pori
 • Rhoi triniaethau sylfaenol i dda byw
 • Godro
 • Monitro a gofalu am dda byw yn yr awyr agored

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad o amaethyddiaeth yn ddymunol.
 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr sy'n gallu ymdrin â'r meini prawf NVQ.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i bob dysgwr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau'r tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 2+3

Maes rhaglen:

 • Amaethyddiaeth

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon

Amaethyddiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Amaethyddiaeth

Myfyriwr yn gweithio ar fferm