Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaeth - Gweinyddu a Gwaith Derbynfa ym maes Gofal Sylfaenol - Diploma Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu o Bell
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  12 mis

Gwnewch gais
×

Prentisiaeth - Gweinyddu a Gwaith Derbynfa ym maes Gofal Sylfaenol - Diploma Lefel 2

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 mewn Gofal Sylfaenol, Gweinyddu a Derbyn wedi’i gynllunio i gyflwyno’r sgiliau a’r wybodaeth gychwynnol sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus mewn swydd dderbynfa neu weinyddol rheng flaen. Mae’n addas ar gyfer y rhai sy’n newydd i weithio mewn derbynfa/rôl weinyddol ym maes Gofal Sylfaenol y GIG neu’r rheini sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn Gofal Sylfaenol mewn rôl sy’n wynebu claf, yn y swyddfa gefn neu’n delio â galwadau ffôn.

Mae'r cymhwyster hwn a'r unedau ynddo yn addas ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn lleoliad gofal iechyd.

Gofynion mynediad

Bydd angen i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn, ac yn gyflogedig o fewn rôl weinyddol mewn Gofal Sylfaenol.

Cyflwyniad

Cyflawnir y cymhwyster hwn trwy ddysgu seiliedig ar waith ac fe'i cyflwynir ar sail un i un. Mae'r cymhwyster hwn ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Byddwch yn creu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r Safonau Cenedlaethol yn eich gwaith bob dydd ac i ddangos eich bod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth berthnasol.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno i'ch asesydd dystiolaeth o sefyllfaoedd gwaith y gwnaethoch ddelio â hwy. Gall hyn gynnwys:

 • Astudiaethau Achos
 • Cwestiynau ac Atebion
 • Trafodaethau
 • E-byst neu lythyrau i gefnogi eich tystiolaeth ysgrifenedig
 • Tystiolaeth Tystion gan eich cydweithwyr neu reolwr llinell

Bydd diplomâu yn cael eu marcio gan aseswr gweithle a'u safoni gan y dilysydd mewnol.

Dilyniant

Gall y cymhwyster hwn baratoi dysgwyr ar gyfer symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 Rheoli ym maes Gofal Iechyd neu fel arall lefel 3 mewn Sgiliau Digidol ar gyfer Busnes, Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes neu gymhwyster Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmer.


Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

Darpariaeth ddwy-ieithog ar gael

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth