Agored Cymru - Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 2 (SAGE)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  10 wythnos, 3 awr

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Anelir y cwrs at bobol sy'n gyfrifol ar hyn o bryd am weinyddiaeth system cyfrifo ar bapur neu'n rhannol ar gyfrifiadur.

Bydd hefyd yn addas i'r rheiny sy'n astudio fel paratoad i gael gwaith mewn cadw cyfrifon/swydd mewn cyfrifeg ac am ennill profiad ehangach mewn defnyddio meddalwedd cyfrifon cyfrifiadurol.

Os oes gennych yr hawl i gonsesiwn, ffoniwch Goleg Abergele ar 01745 828 100 i drefnu taliad.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond mae gwybodaeth o dermau cadw cyfrifon sylfaenol, ymwybyddiaeth o gyfrifiaduron a sgiliau defnyddio allweddell yn hanfodol.

Cyflwyniad

Hyfforddiant ffurfiol, defnyddio llyfr gwaith cam wrth gam.

Amcan y cwrs yw cyflwyno system ffeilio cyfrifiadurol effeithiol. Bydd yn eich galluogi chi i gael profiad eang ac yn ehangu eich gallu mewn defnyddio meddalwedd cyfrifo cyfrifiadurol. Mae'r cwrs yn defnyddio'r feddalwedd SAGE Line 50 diweddaraf, sy'n boblogaidd gyda nifer o fusnesau a diwydiant. Mae'r cwrs byr hon yn rhedeg trwy'r blwyddyn academaidd (Amser tymor YN UNIG).

Byddwch yn dysgu'r nodweddion gweithredu a sefydliad:

 • Y Llyfr Cyfrifon Gwerthiannau
 • Y Llyfr Cyfrifon Prynu
 • Y Llyfr Cyfrifon Enwol
 • Y Banc a chyfrifon arian (taliadau, anfonebau a throsglwyddiadau banc)
 • Cymod Banc
 • Cynhyrchu adroddiadau ariannol
 • Diogelwch data cyfrifiadur.

Asesiad

Cwblhau portffolio myfyriwr sy'n cynnwys tystiolaeth o'r gwaith ac mewn asesiadau dosbarth.

Dilyniant

 • Cadw Cyfrifon a Sgiliau Cyfrifyddu Lefel 2
 • Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 3
 • Cadw Cyfrifon ar Bapur Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.