Cyfrifeg - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Datblygwyd y fframwaith hwn gan gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant i ddiwallu anghenion busnesau bach a chanolig eu maint yn ogystal â sefydliadau mwy. Mae cynnwys dull strwythuredig o hyfforddi a datblygu darpar gyfrifwyr sy'n deall y sefydliad, y cwsmeriaid a'r sector maen nhw'n rhan ohoni.

Pwrpas y fframwaith hwn ydy hyfforddi cyfrifwyr o gwmnïau cyfrifwyr neu adrannau ariannol o fewn sefydliadau eraill, i lefel dechnegol (QCF Lefel 4).

Ariannwyd y rhaglen hwn yn rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch aat@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf.

Gallwch ddilyn Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Cyfrifeg os oes gennych y canlynol:

 • Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg

Bydd y Prentis yn astudio tuag at Ddiploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Cyfrifeg Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Ceir manylion yma.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Gall AAT wrthod aelodaeth ar faterion methdaliad neu rai collfarnau troseddol nas gwarcheid. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos.

Asesiad

 • Arholiadau wedi'u gosod a'u marcio'n allanol.

Dilyniant

 • ACCA

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.