Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaethau mewn Cyfrifyddiaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhan-amser: 1 diwrnod yr wythnos

  Lefel 2: Medi i Fehefin

  Lefel 2 Llwybr Carlam : Chwefror i Orffennaf (Llandrillo-yn-Rhos yn unig)

  Lefel 3: Medi i Gorff

Gwnewch gais
×

Prentisiaethau mewn Cyfrifyddiaeth

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Datblygwyd y fframwaith hwn mewn partneriaeth gyda chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant. Mae'n ffordd strwythuredig o hyfforddi a datblygu darpar gyfrifyddion sydd yn deall anghenion y sefydliad, ei gwsmeriaid a'r sector y maent yn gweithredu o'i fewn.

Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Cyfrifeg:
Bydd y Prentis yn astudio tuag at Dystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Mae manylion y cwrs i'w gweld yma.

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfrifeg:
Bydd y Prentis yn astudio tuag at Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT). Mae manylion y cwrs i'w gweld yma.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch aat@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

 • TGAU - Gradd A*-C (neu cywerth) mewn Math/Saesneg/Cymraeg
 • Dylai fod gan bob prentis gyflogwr a fedr ateb gofynion y meini prawf NVQ.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Gall AAT wrthod aelodaeth ar faterion methdaliad neu rai collfarnau troseddol nas gwarcheid. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cyflwyniad

 • Mae'r hyfforddiant technegol yn cael ei ddarparu yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos.

Asesiad

 • Arholiadau wedi'u gosod a'u marcio'n allanol.

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3, ac yna i Brentisiaeth Uwch Lefel 4.

Gwybodaeth campws Bangor

Lefel 2: Dydd Llun - Yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Lefel 3: Dydd Mercher - Yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Lefel 2: Dydd Llun - Yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Trac Cyflym Lefel 2: Dydd Iau - Yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Lefel 3: Dydd Mercher - Yn y dosbarth 9am - 4.30pm

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 2+3

Maes rhaglen:

 • Busnes a Rheoli

Dwyieithog:

n/a

Busnes a Rheoli

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth