Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1/2 diwrnod

Gwnewch gais
×

Olwynion Sgraffinio

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn dysgu am weithrediadau sylfaenol gydag Olwynion Sgraffinio.

Byddwch y cwrs yn rhoi i chi'r sgiliau i sicrhau eich bod yn gweithio mewn modd hyderus a diogel, gyda phwyslais ar reoliadau Iechyd a Diogelwch.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau addysgu a sesiynau ymarferol.

Asesiad

Mae'r hyfforddi a'r asesu wedi eu cynnwys yng nghorff y cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ym maes peirianneg Diwydiannau'r Tir yn y coleg, fel:

 • Weldio

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Glynllifon
 • Llangefni
 • Llandrillo-yn-Rhos

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith