Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Glynllifon, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
 • Hyd:

  1/2 diwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Glynllifon
  • Llangefni
  • Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Byddwch yn dysgu am weithrediadau sylfaenol gydag Olwynion Sgraffinio.

Byddwch y cwrs yn rhoi i chi'r sgiliau i sicrhau eich bod yn gweithio mewn modd hyderus a diogel, gyda phwyslais ar reoliadau Iechyd a Diogelwch.

Dyddiadau Cwrs

Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
20/09/202209:00 Dydd Mawrth4.001 £650 / 10D0015203

Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/10/202209:00 Dydd Mercher4.001 £650 / 10D0015203

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy sesiynau addysgu a sesiynau ymarferol.

Asesiad

Mae'r hyfforddi a'r asesu wedi eu cynnwys yng nghorff y cwrs.

Dilyniant

Gall ymgeiswyr ddilyn cyrsiau pellach ym maes peirianneg Diwydiannau'r Tir yn y coleg, fel:

 • Weldio

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dolgellau
Dydd Mawrth, 20/09/2022
Dolgellau
Dydd Mercher, 19/10/2022