Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Canlyniadau Rhagorol

Bob blwyddyn, bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau rhagorol ac yn dewis un ai parhau a'u hastudiaethau mewn prifysgol neu fynd ymlaen i fyd gwaith.

Myfyrwyr Lefel A ar ganlyniadau da

Lefel A

Enillodd 97.1% o'r dysgwyr raddau A* i E yn 2022. Mae rhai o'n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio ym mhrifysgolion Caergrawnt a Rhydychen a phrifysgolion blaenllaw eraill sy'n perthyn i Grŵp Russell.

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn y 10% uchaf yn genedlaethol am gynnydd eithriadol ein dysgwyr Safon Uwch (yn seiliedig ar adroddiadau darparwyr ALPS*).

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Lefel A
Skills award student with flag

Llwyddiant ym maes Sgiliau Galwedigaethol

Mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol sy'n rhoi cyfle iddynt brofi eu sgiliau yn erbyn myfyrwyr o bob cwr o'r byd. Mae llawer wedi cymryd rhan yng nghystadlaethau WorldSkills gan deithio cyn belled â Rwsia a Brasil i gystadlu. Yn 2023, enillodd ein myfyrwyr 33 medal, gan gynnwys 8 medal aur.

Degree Students

Graddau

Mae'r seremoni raddio flynyddol yn dathlu cyflawniadau unigol ein myfyrwyr Addysg Uwch. Bob blwyddyn mae cannoedd o raddedigion yn derbyn eu graddau mewn seremoni arbennig, a llawer o'r rhain yn cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.

Myfyriwr yn gweithio ar waith brics

Prentisiaethau

Ym myd diwydiant, mae ein prentisiaid yn parhau i ragori yn eu gwahanol feysydd, gan ennill llu o wobrau am eu gwaith caled. Ymhlith ein llwyddiannau diweddar mae gwobr 'Prentis y Flwyddyn' Redrow a 'Medal Ragoriaeth' yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills.

Cychwyn ar eich taith fel prentis
Myfyrwyr yn chwarae rygbi

Canlyniadau Chwaraeon

Mae ein hacademïau rygbi, pêl-droed a phêl-rwyd yn meithrin y genhedlaeth nesaf o chwaraewyr proffesiynol. Mae athletwyr talentog o'r academïau wedi mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol.

Dewch i gyflawni eich potensial yn ein hacademïau chwaraeon