Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyddiau i Groesawu Ymgeiswyr Newydd

Os ydych chi wedi gwneud cais i astudio gyda ni ym mis Medi, byddwch yn derbyn gwahoddiad i ddiwrnod 'Croeso i'r Coleg' ym mis Mehefin.

Bwriad y diwrnod yw rhoi rhagflas i chi o'r coleg a chewch gyfle i gwrdd â'r tiwtoriaid, gweld y campws a'r cyfleusterau a chymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol sy'n gysylltiedig â'ch maes pwnc.

Mae'n gyfle hefyd i ofyn cwestiynau ac i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael cyn i chi ymuno â ni ym mis Medi.

Rydym yn cynnal Diwrnod Croeso i'r Coleg ar bob un o'n campysau:

  • Llandrillo-yn-Rhos: Dydd Llun 24 Mehefin, 9:30am-12:30pm
  • Y Rhyl: Dydd Mawrth 25 Mehefin, 9:30am-12:30pm
  • Dolgellau: Dydd Mawrth 25 Mehefin, 9:30am-2:30pm
  • Glynllifon: Dydd Mawrth 25 Mehefin, 9:30am-2:30pm
  • Pwllheli: Dydd Mercher 26 Mehefin, 9.30-2.30pm
  • Llangefni: Dydd Mercher 26 Mehefin, 9.30-2.30pm
  • Bangor: Dydd Mercher 26 Mehefin, 9.30-12.30pm

Mae gwybodaeth am gludiant i'w weld ar ddiwedd y dudalen hon.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: ymholiadau@gllm.ac.uk

Criw o fyfyrwyr y tu allan i gampws Y Rhyl

Archebu lle

I archebu eich lle, llenwch y ffurflen isod.

Cludiant

Campws Llandrillo-yn-Rhos

Coleg Llandrillo

Lawrlwytho PDF
Campws Dolgellau

Coleg Meirion-Dwyfor

Lawrlwytho PDF
Campws Bangor

Coleg Menai

Lawrlwytho PDF
Adeiladau campws Glynllifon

Coleg Glynllifon

Lawrlwytho PDF