Dyddiau i Groesawu Ymgeiswyr Newydd i'r Coleg

Os ydych chi wedi gwneud cais i astudio gyda ni ym mis Medi, byddwch yn derbyn gwahoddiad cyn hir i ddiwrnod 'Croeso i'r Coleg' ym mis Mehefin.

Bwriad y diwrnod yw rhoi rhagflas i chi o'r coleg a chewch gyfle i gwrdd â'r tiwtoriaid, gweld y campws a'r cyfleusterau a chymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol sy'n gysylltiedig â'ch maes pwnc.

Mae'n gyfle hefyd i ofyn cwestiynau ac i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael cyn i chi ymuno â ni ym mis Medi.

Rydym yn cynnal Diwrnod Croeso i'r Coleg ar bob un o'n campysau:

  • Bangor: Dydd Mawrth 28 Mehefin, 9am-2pm
  • Dolgellau: Dydd Iau 30 Mehefin, 9am-2pm
  • Llangefni: Dydd Mercher 29 Mehefin, 9am-2pm
  • Pwllheli: Dydd Mawrth 28 Mehefin, 9am-2pm
  • Glynllifon: Dydd Iau 30 Mehefin, 9am-2pm
  • Llandrillo-yn-Rhos: Dydd Iau 30 Mehefin, 9am-2pm
  • Y Rhyl: Dydd Mercher 29 Mehefin, 9am-2pm

I gael gwybodaeth am gludiant i ac o'r digwyddiad, cliciwch yma.

Bydd cinio yn cael ei ddarparu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: ymholiadaucyffredinol@gllm.ac.uk

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

I archebu eich lle, llenwch y ffurflen.

Brooke cagle u HV Rv Dr7pg unsplash
DYDDIAU I GROESAWU YMGEISWYR NEWYDD I'R COLEG

Please enter your full name.