Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Calendr Dysgwyr

Digwyddiadau myfyrwyr sydd i ddod

Noder: Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol. Bydd rhai o'r cysylltiadau isod yn mynd a chi i wefannau allanol uniaith Saesneg.

Dewch i weld digwyddiadau myfyrwyr sydd wedi bod

Gwe 02 Chw

Pencampwriaeth Y Chwe Gwlad - Rygbi

  Dydd Gwener 02 Chwefror 2024, 00:01 - Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2024

  Gwe 15 Maw

  Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc

   Dydd Gwener 15 Mawrth 2024


   https://carers.org/young-carers-action-day-2022/diwrnod-gweithredu-gofalwyr-ifanc-2022

   Sul 31 Maw

   Diwrnod Gwelededd Traws

    Dydd Sul 31 Mawrth 2024


    Mae Diwrnod Gwelededd Trawsrywiol Rhyngwladol yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal ar Fawrth 31. Mae’n ddiwrnod sydd wedi’i neilltuo i ddathlu pobl drawsryweddol ac i godi ymwybyddiaeth o wahaniaethu a wynebir gan bobl drawsryweddol ledled y byd, yn ogystal â dathliad o'u cyfraniadau i gymdeithas.

    Adnoddau dwyieithog

    Llun 01 Ebr

    Mis Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

     Dydd Llun 01 Ebrill 2024 - Dydd Mawrth 30 Ebrill 2024


     https://www.autismspeaks.org/world-autism-month

     Mer 01 Mai

     Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

      Dydd Mercher 01 Mai 2024 - Dydd Gwener 31 Mai 2024

      Llun 06 Mai

      Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Lles Cymdeithasol Emosiynol

       Dydd Llun 06 Mai 2024 - Dydd Gwener 10 Mai 2024


       Gweler isod amserlenni eich campws.

       Mae siarad am iechyd meddwl yn bwysig iawn ac mae gennym nifer o adnoddau yma yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

       Dysgwch ragor am Wythnos Iechyd Meddwl yma: https://bit.ly/3nIU6bE

       Ewch i gael golwg ar ein Hwb Lles i Ddysgwyr yma: https://sites.google.com/gllm.ac.uk/gllmwellbeing/home


       Llun 06 Mai

       Llun 17 Meh

       Wythnos Anabledd Dysgu

        Dydd Llun 17 Mehefin 2024 - Dydd Gwener 21 Mehefin 2024


        Mae wythnos anabledd dysgu yn ddigwyddiad blynyddol sy’n cael ei neilltuo i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am anableddau dysgu, eirioli dros gynhwysiant, ac annog newid cadarnhaol i gefnogi unigolion sy'n wynebu heriau dysgu.

        https://www.mencap.org.uk/lear...