City and Guilds Lefel 2 - FfCCh Cefnogi Dysgu Ac Addysgu Mewn Ysgolion

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  9-12 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r tystysgrif Lefel 2 yn cynnwys cyfuniad o unedau gorfodol a dewisol. Rhaid i bawb gwblhau'r unedau gorfodol gan eu bod yn ffurfio rhan fawr o'r sgiliau sydd eu hangen i weithio'n fedrus o fewn y sector.

Mae cymorth cyllid ariannol SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) ar gael i cyrsiau sydd yn darfod erbyn 31/05/23. Am rhagor o fanylion gan gynnwys gwybodaeth cymhwysedd, cysylltwch gyda ni.

Gofynion mynediad

 • Mae angen i chi fod yn gweithio/gwirfoddoli mewn ysgol am 12 awr yr wythnos neu fwy.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn bennaf yn y gweithle ar sail 1:1 gydag asesydd a benodwyd sy'n gymwys yn alwedigaethol o fewn y sector.

Mae sesiynau gwyblodaeth y cwrs yn cael eu haddysgu drwy sesiynau grŵp yn y coleg.

Asesiad

Bydd yr unedau tystysgrif Lefel 2 yn cael eu hasesu drwy Arsylwi Uniongyrchol. Fodd bynnag, mae pob uned yn cynnwys gofyniad i ddarparu tystiolaeth gwybodaeth. Mae hyn yn gofyn am esboniad ysgrifenedig o arfer gwaith, a gall hyn gael trwy gyfrwng adroddiadau myfyriol, aseiniad a chwestiynu ysgrifenedig.

Dilyniant

Diploma Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu Ac Addysgu Mewn Ysgolion (os yn gweithio mewn rôl heb oruchwyliaeth)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.