Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Trefnir ymweliadau â gwasanaethau cyhoeddus fel yr heddlu, y lluoedd arfog, y gwasanaeth ambiwlans, y gwasanaeth tân a charchardai.

Pa lefel a chwrs sy'n addas i mi?

Cynigwn y dewis mwyaf o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru ac maent yn amrywio o gyrsiau Lefel 1 hyd at gyrsiau lefel Gradd.

Dyma ganllawiau syml sy'n esbonio'r lefelau, cyrsiau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi.


Chwaraewyr yn hyfforddi ar gae

Mi wnes i fwynhau’r cwrs yn fawr, ac roedd y tiwtor yn wych. Mae ’nghyfnod i yn y coleg wedi fy helpu i sylweddoli beth hoffwn ei wneud yn y dyfodol.

Katie Oliver - Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Gyrfa mewn Heddlu a'r Gwasanaethau Cyhoeddus


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.