Gweithio ym maes Lles (NEBOSH)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Ar-lein
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:
  • 1 diwrnod
  • 6 awr o hyfforddiant
  • 1 awr i baratoi at yr asesiad a'r amser asesu

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sy'n chwilio am gymhwyster lefel mynediad mewn Lles yn y Gweithle / Unrhyw weithle sy'n awyddus i ddeall rhagor am les yn y gweithle ynghyd â'r ffactorau sy'n gallu effeithio arno.

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Hanfodion Lles
 • ⁠Beth yw lles a pham ei fod yn bwysig
 • ⁠Canghennau lles, eu manteision a beth mae hyn yn ei olygu'n ymarferol.
 • Sut y gellir gwella lles.
 • ⁠Ymyriadau yn y gweithle.
 • Sut i ddefnyddio ymyriadau i wella lles yn y gweithle.

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
24/11/202109:00 Dydd Mercher7.001 £2500 / 10D0012789

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
22/12/202109:00 Dydd Mercher7.001 £2500 / 10D0012824

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
19/01/202209:00 Dydd Mercher7.001 £2500 / 10D0012825

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/02/202209:00 Dydd Mercher7.001 £2500 / 10D0012826

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/03/202209:00 Dydd Mercher7.001 £2500 / 10D0012827

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
13/04/202209:00 Dydd Mercher7.001 £2500 / 10D0012829

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
11/05/202209:00 Dydd Mercher7.001 £2500 / 10D0012830

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

Un asesiad ymarferol: cynhyrchu cynllun ymyrryd effeithiol er mwyn gwella lles yn y gweithle.

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 24/11/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 22/12/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 19/01/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 16/02/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 16/03/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 13/04/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 11/05/2022