Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dyfarniad HSE NEBOSH mewn Rheoli ac Asesu Risgiau yn y Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Ar-lein
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:
  • 1 Diwrnod
  • 6 awr o hyfforddiant
  • 1 awr i baratoi at yr asesiad a'r amser asesu
Gwnewch gais
×

Dyfarniad HSE NEBOSH mewn Rheoli ac Asesu Risgiau yn y Gwaith

Cyrsiau Byr

Busnes@Remote
Dydd Mercher, 10/07/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sy'n chwilio am gymhwyster a gymeradwywyd ym maes asesu risgiau / Bydd y cwrs o fudd i unrhyw sefydliad sydd am reoli neu asesu risgiau.

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Pam fod angen rheoli risgiau sy'n peryglu iechyd a diogelwch?
 • Y rhesymau dros reoli risgiau sy'n peryglu iechyd a diogelwch, yn cynnwys cymhwysedd y rhai sy'n ymwneud â hyn a phwysigrwydd ymgynghori â gweithwyr perthnasol.
 • Rheoli risgiau
 • Nodi a deall y risgiau.
 • Rheoli’r risgiau
 • Ffynonellau gwybodaeth a defnyddio cyfarpar asesu risgiau Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr HSE).

Dyddiadau Cwrs

Busnes@Remote

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/07/202409:00 Dydd Mercher7.001 £4200 / 10D0019243

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

Cwblhau astudiaeth achos sy'n ymwneud ag asesu risg, sy'n nodi amrediad o beryglon dynodedig ac sy'n bodloni'r safonau o ran arferion gorau.

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Amgylcheddol NEBOSH neu Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur

Mewn cydweithrediad â'r partner
dysgu achrededig: Delyn Safety UK