Dyfarniad HSE NEBOSH mewn Rheoli ac Asesu Risgiau yn y Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Ar-lein
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:
  • 1 Diwrnod
  • 6 awr o hyfforddiant
  • 1 awr i baratoi at yr asesiad a'r amser asesu

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sy'n chwilio am gymhwyster a gymeradwywyd ym maes asesu risgiau / Bydd y cwrs o fudd i unrhyw sefydliad sydd am reoli neu asesu risgiau.

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Pam fod angen rheoli risgiau sy'n peryglu iechyd a diogelwch?
 • Y rhesymau dros reoli risgiau sy'n peryglu iechyd a diogelwch, yn cynnwys cymhwysedd y rhai sy'n ymwneud â hyn a phwysigrwydd ymgynghori â gweithwyr perthnasol.
 • Rheoli risgiau
 • Nodi a deall y risgiau.
 • Rheoli’r risgiau
 • Ffynonellau gwybodaeth a defnyddio cyfarpar asesu risgiau Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr HSE).

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/11/202109:00 Dydd Mercher7.001 £3250 / 10D0012803

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/12/202109:00 Dydd Mercher7.001 £3250 / 10D0012895

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/01/202209:00 Dydd Mercher7.001 £3250 / 10D0012896

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/02/202209:00 Dydd Mercher7.001 £3251 / 10D0012897

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
09/03/202209:00 Dydd Mercher7.001 £3250 / 10D0012898

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
06/04/202209:00 Dydd Mercher7.001 £3250 / 10D0012899

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/05/202209:00 Dydd Mercher7.001 £3250 / 10D0012900

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

Cwblhau astudiaeth achos sy'n ymwneud ag asesu risg, sy'n nodi amrediad o beryglon dynodedig ac sy'n bodloni'r safonau o ran arferion gorau.

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Amgylcheddol NEBOSH neu Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 17/11/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 15/12/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 12/01/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 09/02/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 09/03/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 06/04/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 04/05/2022